Pembangunan Sarana Ibadah

Kedudukan masjid sangat penting bagi umat Islam, sebagai sarana ibadah, menuntut ilmu, bahkan Rasulullah Saw menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Masjid juga menjadi sentral dakwah Islam, menjadi tolok ukur persatuan umat, dan sebagai tempat untuk membahas permasalahan yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa dicari solusinya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Masjid juga dapat difungsikan sebagai sarana pendidikan. Misalnya, Taman Pendidikan Al-Qur’an yang menanamkan dasar-dasar Islam putra-putri kita yang merupakan penerus estafet dakwah pada masa yang akan datang.

Mengingat kedudukan masjid sangat strategis bagi umat Islam, maka BaitulMal FKAM mempunyai Program Pembangunan Sarana Ibadah, yakni meliputi:

  1. Pembangunan masjid dan program renovasi masjid. Program ini diupayakan bekerjasama dengan lembaga donor ataupun dari masyarakat muslim secara umum.
  2. Pengadaan kelengkapan masjid. Program ini diupayakan ialah untuk memenuhi keperluan ibadah umat Islam. Untuk masjid-masjid jami’ atau masjid yang sering menjadi tempat persinggahan musafir adalah diutamakan.

Berminat dengan Program Pembangunan Sarana Ibadah

Satu Kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ulurkan tangan peduli anda agar lahir berjuta kebaikan untuk keberkahan negeri ini.